Lietuvoje apsilankė viena įtakingiausių pasaulyje žirgų lenktynių sporto asmenybių – Daktaras Paull Khan

Šį savaitgalį Lietuvoje apsilankė vienas iš žymiausų žirgų lenktynių sporto asmenybių – Europos ir Viduržemio Jūros Regiono Žirgų Lenktynių Federacijos (EMHF) Generalinis Sekretorius – Daktaras Paull Khan.

Oficialus EMHF generalinio sekretoriaus vizitas – pirmasis tarptautinės organizacijos atstovų apsilankymas Lietuvoje dėl žirgų lenktynių. Dar prieš atvykdamas į Lietuvą, svečias pabrėžė, jog šis vizitas – tai ne egzaminas, o glaudaus bendradarbiavimo pradžia. Aplankęs vienintelį Baltijos regione pasaulinius standartus atitinkantį Raseinių hipodromą, kuriame šio vizito proga buvo surengtos parodomosios vieno bėgimo lenktynės, ir įvertinęs Lietuvos pasiruošimą rengti lygiąsias žirgų lenktynes, jis suteikė rekomendacijų, itin vertingų tolimesniam šios sporto šakos vystymui Lietuvoje. Tarp skubiausių užduočių Lietuvai Dr. Paull Khan paminėjo privalomo žirgų dopingo tyrimo ir automatinės administracinės sistemos įvedimą.

Per itin trumpą žirgų lenktynių Lietuvoje istoriją mūsų šalis jau spėjo patekti į Europos ir Viduržemio Jūros Regiono Žirgų Lenktynių Federaciją (EMHF), kol kas – kaip narys stebėtojas. Kitas žingsnis – pasirašyti visus tarptautinio susitarimo dėl žirgų lenktynių punktus.

Lygiosios žirgų lenktynės – detaliai reglamentuotas sportas, kuriam taikomos vienodos taisyklės visame pasaulyje. Jas priima ir keičia Tarptautinė Žirgų Lenktynių Asociacija (IFHA).

„Mane maloniai nustebino Raseinių hipodromo infrastruktūra bei begalinis lietuvių entuziazmas. Šio vizito tikslas – įvertinti esamą padėtį Lietuvoje ir ją pristatyti Generalinei IFHA Asamblėjai, kurios artimiausias susitikimas numatytas balandžo 22 dieną Atėnuose. Ten nagrinėsime šio dviejų dienų vizito medžiagą bei svarstysime Lietuvos prisijungimo prie IFHA klausimą. Asamblėjoje dalyvaus ir Lietuvos atstovai,”- komentavo Dr. Paull Khan.

Detaliame tarptautinių taisyklių rinkinyje numatomos privalomojo ir rekomendacinio pobūdžio taisyklės. Oficialūs IFHA atstovai įvertina kiekvienos šalies pasirengimą tapti organizacijos nariu ir suteikia rekomendacijas, kurias šalis įsipareigoja įgyvendinti per jai nustatytą terminą.

„Nors žirgai bėgimo takuose skrieja nepaprastu greičiu, šio sporto užkulisai tokiu tempu pasigirti negali. Labai svarbu, jog aplinkinės valstybės priimtų Lietuvą bei pradėtų bendradarbiauti, tačiau tai priklauso nuo jūsų pastangų,”- britiškai šmaikščiai kantrybės linkėjo garbus svečias.

Lietuvos Žirgų Lenktynių Asociacijos prezidentė Evelina Kolbasnik teigė, jog Lietuva per labai trumpą laiką padarė didžiulę pažangą, ir džiaugėsi pozityviais vizito rezultatais.

“Stengiamės kuo greičiau spręsti visus iškylančius sunkumus ir džiaugiamės, jog tarptautinė žirgų lenktynių federacija atkreipė dėmesį į Lietuvą ir mūsų tautiečių pastangas, ir kad savo rekomendacijomis padės dar labiau sustiprinti mūsų šalies  poziciją pasauliniame kontekste,” – apie pasiekimus, sunkumus bei tolimesnę sporto šakos raidą komentavo E. Kolbasnik.

Žirgų lenktynių sezonas Lietuvoje prasideda pavasarį ir tęsiasi iki rudens. Tai aukštuomenės sportas, turintis gilias tradicijas bei ilgą istoriją, itin populiarus ekonomiškai stipriose valstybėse.  Aktyvus jo vystymas Lietuvoje ne tik padėtų propaguoti sveiką gyvenimo būdą bei ryšio su gamta skatinimą, bet ir sukurtų naujų darbo vietų mažesniuose miesteliuose, kur šiuo metu įsikūrę daugiausia profesionalių žirgynų.

Parengė Austėja Simanavičiūtė